3 vestigingsplaatsen

3 x kwaliteit

Meer dan 400 leerlingen!

 

- Vijverhof A. Jonckersstraat 65 tel. 03/658 61 81
- Ter Linde Lindelei 27-47 tel. 03/658 78 11
- Deuzeldpark J. Cogelslei  3 tel. 03/645 55 62

 

Fax: 03/658 34 59 E-mail: vijverhof@basisschoolschoten.be

 

Algemeen directeur is Dhr. Patrick Hennes.

Directeur Basisschool Schoten is Mevr. Karin De Belder.

Adjunct-Directeur is Mevr. Wendy Francken.

 


Thumb2

Wist je dat:

 

- je bij ons terecht kan van 2,5 tot 18 jaar;

- wij een eigen schoolbus hebben;

- woensdag bij ons 'Fruitdag' is;

- het 5de en 6de leerjaar afwisselend op bos- en zeeklassen gaan;

- er vanaf de derde kleuterklas gezwommen wordt in het zwembad van Brasschaat;

- wij een nauwe samenwerking hebben met het CLB en de Schotense diensten (culturele dienst, brandweer, politie...).